#UrbanNatureAmsterdam in #Duurzame100 🙌

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Waarom een Urban Nature kaart van Amsterdam?

Why an Urban Nature map of Amsterdam?

Er zijn deze zomer ruim 2000 exemplaren van #UrbanNatureAmsterdam verspreid. Niet alleen in Amsterdam, maar ook naar adressen in andere steden in Nederland en het buitenland. Deze unieke kaart met alle groene en blauwe plekken in Amsterdam wordt gewaardeerd door de ontvangers, maar roept tegelijkertijd ook vragen op. Hierbij onze antwoorden.

 

Waarom een papieren kaart? 

Papier biedt een zintuiglijke ervaring die nauwelijks valt te evenaren. De aan twee zijden bedrukte kaart, met een omvang van ruim één vierkante meter papier, moet open worden gevouwen om het echt op waarde in te schatten. Het is geen gewone kaart die je onderweg gebruikt als functioneel oriëntatieinstrument. Urban Nature Amsterdam is een cartografisch juweeltje dat de stedelijke natuur in en rondom Amsterdam laat zien. Urban Good (ontwerp) en Nature Desks (research en begeleiding) hebben ruim een jaar gewerkt aan de realisatie. Ze nodigen gebruikers uit om met de kaart in de hand op ontdekkingsreis te gaan. Het motiveert mensen om de stad met eigen handen groener te maken en gezonder te leven. 

 

Waarom Amsterdam? 

De initiatiefnemer is verliefd op haar stad en #UrbanNatureAmsterdam is een ode aan Amsterdam. Samen met de maker van de Green Map of Londen a.k.a. London National Park City Map heeft ze de complete productie verzorgd. Dromen over groene en gezonde steden is geen overbodige luxe in deze tijd. Er zullen na Londen en Amsterdam meer van dergelijke kaarten worden uitgebracht over natuur in andere steden waar gemeenten uitgesproken groene ambities hebben.

 

Hoe is deze kaart tot stand gekomen?

Bijna 150 particulieren, initiatieven, instellingen en bedrijven hebben naar aanleiding van een crowdfunding  het mede mogelijk gemaakt dat Urban Nature Amsterdam is gerealiseerd. De drie partners zijn Gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Recreatie Noord-Holland. Staatsbosbeheer steunde de ontwikkeling van een speciaal instrument waarmee je kunt zien welke groene en blauwe plekken in de nabije omgeving van je voordeur of werkplek zijn te vinden. 

#UrbanNatureAmsterdam heeft er voor gezorgd dat verschillende partijen die van de stad houden gezamenlijk hun schouders eronder hebben gezet om de kaart mogelijk te maken. Wat we niet vooraf wisten is dat de makers zoveel vrienden zouden maken met mensen die hun kennis wilden delen en hun netwerken beschikbaar stelden. Wij bedanken ze op de kaart. 

Komt er ook een app?

Nee, er zijn voldoende digitale mogelijkheden om fiets- of wandelroutes in en rondom Amsterdam te maken of volgen. De papieren kaart is een momentopname van Amsterdam anno 2019 die een plekje verdient op de koffietafel, aan de muur of boekenkast. De kaart verdient het ook om gebruikt te worden om alleen of samen met familie of vrienden de groene en blauwe plekken van de stad te ervaren.

 

Voor wie is deze kaart? 

Voor iedereen die in Amsterdam woont, werkt of op bezoek is. En voor iedereen die houdt van Amsterdam, steden, natuur en/of cartografie.  

 

Ben je ook in het bezit van de kaart #UrbanNatureAmsterdam?

We zijn erg benieuwd naar je eerste indruk; deel met ons jouw ervaringen en suggesties. De makers zijn van plan om bij een tweede druk in 2020 de kaart te actualiseren. 

Stuur ons een bericht naar info@naturedesks.com

Last summer more than 2000 copies of the #UrbanNatureAmsterdam map were distributed. Not only to addresses in Amsterdam, but also citizens in other Dutch cities and abroad ordered their copy. This unique map that shows all the green and blue spots in Amsterdam is widely appreciated by the users, but also raises questions. Hereby our answers.

 

Why a paper map?

Paper offers a unique sensory experience which cannot be reproduced digitally. This big map – covering more than one square meter of information on both sides of the paper needs to be discovered to really learn to appreciate it. It is certainly not an ordinary map that people use as a functional orientation tool. It is a cartographic gem that shows urban nature in the city and its surroundings. Urban Good (design) and Nature Desks (research & projectmanagement) have worked for almost a year on the production; the aim was to get people to observe and experience "their" city in a different way. We invite users discover all the green and blue spots and more. #UrbanNatureAmsterdam inspires people to make the city greener and healthier.

 

Why Amsterdam? 

The initiator of the map is in love with Amsterdam and #UrbanNatureAmsterdam is an ode to this great city. Dreaming and acting to make cities more green and healthy is becoming more popular. We are certain that after London and Amsterdam more maps for cities with green ambitions will be produced; maps that inform and inspire people.

 

How did this map come about?

In May 2018 we started a crowdfunding campaign which resulted in 150 private individuals, initiatives, institutions and companies pledging in three months time their financial support. Our three partners are the Municipality of Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht and Recreatie Noord-Holland. Staatsbosbeheer supported the development of a special instrument with lets you see which green and blue spots can be found in the immediate vicinity of your home or workspace. 

The power of #UrbanNatureAmsterdam is to bring together different parties who love the city. What we didn't know beforehand was that the makers would make so many friends along the way with people who wanted to share their knowledge and network. We thank them in person in an appendix on the map.

 

Will be there an mobile application?

The answer is no. There are enough digital propositions available to create or use existing cycling or walking routes in and around Amsterdam. The paper map is an detailed image of Amsterdam in 2019. It is literally a time document we hope that you’ll savour and keep close at hand to unfold regularly to go outside on a journey; alone or together with your family or friends.

 

Who is this map for?

For everyone who lives, studies and works in this city or visits Amsterdam. It is also meant for all those thousands of people who love Amsterdam, cities, nature and / or cartography.

 

Your copy of #UrbanNatureAmsterdam

We are very curious to hear from you about your first impressions. What do you think of it? Please share your experiences and suggestions with us. We will use your input to produce a revised second edition in 2020.

Lancering/ launch 11.07.2019

Pakhuis de Zwijger